Regulamin

Regulamin serwisu doladowanietnk.pl

 

 1. Dane przedsiębiorcy
 1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.doladowanietnk.pl, prowadzony jest przez firmę Antenal Łukasz Pado, NIP 5170019248, z siedzibą w: 37-124 Kraczkowa 1672.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel Łukasz Pado zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem https://doladowanietnk.pl/uncategorized/polityka-prywatnosci/
 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
 1. W celu korzystania z SERWISU, Klient powinien posiadać
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty e-mail
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. SERWIS informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://doladowanietnk.pl/uncategorized/polityka-prywatnosci/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
 1. Realizacja zamówień
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, usuwania usług z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia można składać przez:
 • Serwis: doladowanietnk.pl
 • Pocztę e-mail: info@doladowanietnk.pl
 1. Zamówienia w serwisie internetowym oraz poprzez pocztę elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas na realizację zamówienia wynosi ok 24 godziny, jeśli nie wystąpią inne problemy zewnętrzne.
 2. Poprzez serwis, Klient składa zamówienie poprzez podanie danych w formularzu, który znajduje się na stronie internetowej.

Po jego wypełnieniu na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja z danymi do przelewu oraz kwotą, a także linkiem do płatności PayPal lub kartą debetową.

Po zaksięgowaniu przelewu na koncie Serwisu, Serwis zasili konto karty TNK przesłaną kwotą z zaokrągleniem do 1 PLN w dół.

Po realizacji zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie doładowania karty na adres e-mail podany w tytule przelewu.

UWAGA!!!

Każda karta jest przypisana do konkretnej oferty (np. Smart HD, TNK MIX, Start+, itp.). Oznacza to, że możemy doładowywać kartę tylko w ramach tej oferty w jakiej ona jest.

W danej ofercie możemy jedynie korzystać z poszerzenia, jeśli jest to możliwe. Np. ofertę Smart HD możemy poszerzyć o pakiet Multi Plus, a ofertę Start+ możemy poszerzyć do oferty Komfort+ oraz pakietów dodatkowych wyszczególnionych w ofercie.

Wszelkie rozszerzenia ofert i ich anulowanie dokonujemy za pomocą infolinii TNK +48 22 430 7777

 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • Numer karty TNK
 • Nazwę doładowanej oferty na dzień realizacji doładowania
 • Datę realizacji zamówienia
 • Kwotę przekazaną na konto karty TNK
 • Okres ważności doładowania na dzień realizacji doładowania.
 1. Do każdego zamówienia wystawiany paragon lub fakturę VAT. Faktura VAT wystawiana jest firmom, które podczas rejestracji podały numer NIP.
 2. Czas realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć.
 1. Forma płatności
 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za usługę w następujących formach:
  • przedpłata na konto – zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

Brak wpłaty na konto oznacza rezygnacje z usługi.

Przelewu należy dokonać na konto:

BNP Paribas S.A.
30 1600 1332 1844 4769 1000 0001
W tytule przelewu należy podać numer karty TNK i adres e-mail (opcjonalnie).

  • szybki przelew/płatność kartą poprzez system PayPal
 1. Koszty związane z dokonaniem płatności PayPal wliczone są w końcową cenę zgodnie z cennikiem przy płatności PayPal lub kartą..
 1. Ceny
 1. Wszystkie znajdujące się w SERWISIE stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW serwisu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Ceny podane w innych walutach, są jedynie przybliżoną kwotą, jaka wynika z przeliczenia ceny waluty i jest podana tylko do celów informacyjnych.
 1. Problemy z zamówieniem
 1. Firma ANTENAL ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, uzgodnienia szczegółów realizacji lub wyjaśnienia zaistniałych problemów.
 2. SERWIS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub ograniczenia sposobu płatności.
 3. Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić zmiany w danych do momentu realizacji doładowania. W tym celu należy wysłać e-mail na adres info@doladowanietnk.pl z podaniem numeru karty, której zmiana dotyczy, bądź też skontaktować się telefonicznie pod numerem 17 8 606 606.
 4. Klient nie może zmienić doładowania, które zostało zrealizowane.
 1. Odstąpienie od umowy
  Po przekazaniu pieniędzy na konto karty TNK nie ma możliwości rezygnacji z usługi.
 2. Pozostałe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem

Regulamin

 1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających z SERWISU przed dniem wejścia w życie zmian.